آموزش دوره‌های

مراقبت‌های پوست

لطافت پوست، اصل زیباییست

ما کیستیم؟

اکسیر آموزش در پاسخ به نیاز روزافزون مراکز سلامت به نیروی انسانی ماهر و حرفه ای و با مجوز سازمان فنی حرفه ای آغاز به کار کرده است.

welcome

گام اول

مهارت آموزی: با ثبت نام در دوره های آموزشی اکسیر صاحب مهارتی خاص می شوید. این مهارت افق های اجتماعی بهتری را فراروی شما قرار می دهد

گام دوم

کارآموزی: پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره آموزشی، اکسیر شما را به عنوان کارآموز به محیط های کار واقعی معرفی می کند.

گام سوم

بازارکار: در پایان فرایند آموزشی، گواهینامه ای دریافت می کنید که در شرایط برابر شما را به عنوان یک واجد شرایط به بازار کار معرفی می کند.