منشی گری از شغل های سهل و ممتنع است یعنی در عین حال که می تواند کار راحتی باشد، کار سختی نیز هست. راحتی آن هنگامی است که وظایف منشی و مهارت های مورد نیاز شغل منشی گری را بدانید.

مهم این است که بازار کار منشی یک بازار کار پر تقاضا است. یعنی در تمام روزهای سال شرکت ها، موسسات، آموزشگاه ها، مدارس، آرایشگاه ها و دیگر کسب و کارها آگهی نیاز به منشی و مسئول دفتر را در رسانه ها ثبت می کنند و به دنبال فرد واجد شرایط هستند.

حال سوال این است که وظایف منشی چیست و برای منشی گری چه مهارت هایی لازم است. در زیر یک فهرست کاربردی از وظایف و مهارت های ضروری مورد نیاز برای شغل منشی گری

وظایف منشی

 1. پاسخگویی به تلفن ها
 2. رسیدگی به مراجعین 
 3. هماهنگ کردن روابط و کارها بین اعضا تیم
 4. بررسی ایمیل ها، نامه ها، و پیام های مربوط به شرکت یا سازمان
 5. برنامه ریزی امور مربوط به شرکت
 6. تهیه گزارش و صورت‌جلسه
 7. ثبت مخارج مالی و تنخواه گردان
 8. پاسخگویی به مراجعین حضوری
 9. کار با کامپیوتر 
 10. نگهداری مستندات
 11. در برخی موارد تولید محتوا برای سایت و یا شبکه های اجتماعی

مهارت مورد نیاز منشی

– مهارت های ارتباطی
– مهارت های نوشتاری و گفتاری خوب
– دانش سازمانی
– مهارت کار با کامپیوتر

-آشنایی با مبانی حسابداری
– تسلط به ویندوز، ورد و اکسل 
– رازداری
– نگارش نامه و گزارش اداری
– توانایی کار تیمی
– متعهد بودن
– داشتن صبر و حوصله
– توانایی حل مسئله
– مدیریت زمان

اگر می خواهید به عنوان منشی وارد بازار کار بشوید پیشنهاد ما این است که در دوره آموزش منشی‌گری آموزشگاه اکسیر آموزش شرکت کنید و با قدرت وارد بازار کار بشوید.