برای این که بدانیم چرا آموزش کامپیوتر به کودکان مهم است خوب است بدانیم که کودکان در کشورهایی که به آینده اهمیت می دهند

نسل کودکان امروزی به نسل دیجیتال معروف هستند. این نسل به کار با گوشی های تلفن همراه مسلط است اما این تسلط پاسخی به نیاز آینده آنان نیست.

ممکن است این سوال پیش بیاید که نیاز آینده آنان چیست؟ پاسخ این سوال به طور خلاصه در زیر آمده است:

  • باید کار با کامپیوتر در مدرسه و ارایه تحقیقات خود را بلد باشند.
  • باید برای تحقیقات دانشگاه و ارایه آن در محیط علمی با کامپیوتر کار کنند.
  • در محیط کار باید مهارت کار با کامپیوتر را بلد باشند چون تمامی سازمان ها و شرکت ها چه دولتی و چه خصوصی امروزه با کامپیوتر کار می کنند.
  • آموزش کامپیوتر به کودکان اعتماد به نفس آنان را افزایش می دهد.
  • کودکانی که کار با کامپیوتر را بلد هستند در محیط های اجتماعی قدرت رهبری بیشتری خواهند داشت.

علاوه بر همه این موارد، بسیاری از کودکان ممکن است تحصیلات و یا کار خود را در خارج از کشور دنبال کنند بنابراین باید بتوانند در محیطی که کودکان آن این مهارت ها را در مدرسه آموخته اند حرفی برای گفتن داشته باشند.

اگر در زمینه آموزش گامپیوتر کودکان نیاز به مشاوره بیشتر دارید می توانید با آموزشگاه اکسیر آموزش تماس بگیرید.