سطوح کاربری

طلایی

دسترسی به دوره های حرفه ای
IRT 100.00 per ماه.

نقره ای

دسترسی به دوره های پایه
IRT 80.00 per ماه.

برنزی

دسترسی به دوره های مقدماتی
IRT 50.00 per ماه.
تعداد دوره ها 544
رندرینگ سمت سرور برای ری اکت و ریداکس
دست ها را با Docker از کاپیتان داکر
ایلاستریتور
زبان برنامه نویسی Java
پایگاه داده SQL Server
زبان برنامه نویسی #C
زبان برنامه نویسی Python
زبان برنامه نویسی کاتلین برای جاوا
HTML CSS
خرید کنید خرید کنید خرید کنید
X