ما کیستیم؟

اکسیر آموزش در پاسخ به نیاز روزافزون مراکز سلامت به نیروی انسانی ماهر و حرفه ای و با مجوز سازمان فنی حرفه ای آغاز به کار کرده است.