مشاوره در مراقبت پوست، مو، زیبایی و تناسب اندام (ویژه پزشکان)

در این دوره آموزشی مفاهیمی از جمله آﻣﺎده ﺳﺎزي و لایه برداری ﭘﻮﺳﺖ، رﻓﻊ ﺧﻄﻮط  ﭘﻮﺳﺖ، رفع موهای زاید، رفع ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ آموزش داده می شود. همچنین در پایان این دوره فراگیر قادر خواهد بود در زمینه های  آنالیز و لایه برداری پوست مشاوره های لازم را ارایه بدهد. 


هزینه دوره: 1,650,000 تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98