مشاوره استفاده از محصولات آرایشی، بهداشتی و کرم ها

در این دوره آموزشی آنالیز پوست و مو و بکارگیری محصولات آرایشی و بهداشتی با هدف رفع خطوط پوستی، رفع اسکارهای پوستی، آبرسانی و جوانسازی پوست آموزش داده می شود. همچنین در پایان این دوره، فراگیر قادر خواهد بود در زمینه ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻻﻳﻪ ﺑﺮداري ﭘﻮﺳﺖ و رﻓﻊ ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن و رﻓﻊ اﺳﻜﺎرﻫﺎي پوستی مشاوره های لازم را انجام دهد.


هزینه دوره: 1,250,000 تومان
تاریخ شروع دوره : پاییز 98