دوره های کاربردی ویژه بازار کار و مهاجرت

برنامه نویسی کامپیوتر ویژه بازار کار داخل و خارج از کشور 

  • شبکه
  • طراحی وب سایت
  • گرافیک و انیمیشن
  • دوره تخصصی برنامه نویسی

 

 

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

  • تنظیم اظهار نامه و دفاعیه مالی
  • مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مشاغل
  • محاسبه حقوق و دستمزد و تحریر دفاتر

 

 

»»»با مدرسین حرفه ای و با سابقه«««

 

 

دوره های ویژه

 

X