رویدادهای جاری

۱۰

بهمن

۱۴۰۱

دوره آموزشی منشی گری امور دفتری

دوره جدید منشی گری و امور دفتری ویژه بازار کار با ظرفیت محدود از چهارشنبه 10 بهمن ماه برگزار می شود. آخرین دوره سال 1401 می باشد ( شهریه قدیم) تا قبل از تکمیل ظرفیت…

  • 14:0010:00(March 03, 2023)
X