سن آزمون فنی و حرفه ای چقدر است؟

آموزش ورد و اکسل در آموزشگاه اکسیر آموزش کرج

سن آزمون فنی و حرفه ای چقدر است؟

تمامی افرادی که در دوره های آموزشی آموزشگاه های فنی حرفه ای مانند آموزشگاه کامپیوتر اکسیر آموزش گلشهر شرکت می کنند تمایل دارند که در پایان گواهینامه معتبر دریافت کنند.

برای این کار متقاضیان می بایست در آزمون های فنی حرفه ای رشته آموزشی خود شرکت کنند که زمان برگزاری آن به طور مستمر از سوی سازمان فنی و حرفه ای اعلام می شود.

متقاضیان برای شرکت در آزمون های فنی و حرفه ای باید 15 سال کامل داشته باشند در غیر اینصورت ثبت نام آنان در سامانه آزمون های فنی حرفه ای به دلیل عدم تطابق سن انجام نمی شود.

X