سطوح کاربری

طلایی

دسترسی به دوره های حرفه ای
IRT 100.00 per ماه.

نقره ای

دسترسی به دوره های پایه
IRT 80.00 per ماه.

برنزی

دسترسی به دوره های مقدماتی
IRT 50.00 per ماه.
تعداد دوره ها 534
مهارت های اداری و منشی گری
منشی گری امور پزشکی
ایلاستریتور
زبان برنامه نویسی Java
پایگاه داده SQL Server
زبان برنامه نویسی #C
زبان برنامه نویسی Python
آموزش HTML CSS
خرید کنید خرید کنید خرید کنید
X