درباره ما

درباره ما

مجتمع آموزشی اکسیر با برخورداری از مجوزهای آموزشی سازمان فنی حرفه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می نماید. آموزشگاه فنی و حرفه ای اکسیر دارای مدرسان مجرب و مدیران عالی رتبه ای است که دانش و تجربیات خود را در اختیار فراگیران قرار می دهند.

در آموزشگاه رشته های کامپیوتر، حسابداری، مهارت های اداری و برنامه نویسی و کامپیوتر ویژه کودکان آموزش داده می شود.

ما چه کار می کنیم

در آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری اکسیر آموزش علاوه بر دانش، به فراگیران تجاربی انتقال داده می شود که بتوانند در بازار کار حرفی برای گفتن داشته باشند. در اکسیر آموزش حرفه ای بودن را یاد می دهیم.

آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری اکسیر آموزش گلشهر
50
استاد حرفه ای
87
دوره جدید در سال
25
دوره در ماه
277
دانشجو

فراگیران ما چه می گویند؟

X