مشاوره رایگان اظهار نامه نویسی

  • 2023/01/05 - 09:00
  • آموزشگاه حسابداری اکسیر آموزش

مشاوره رایگان اطهار نامه نویسی در پاسخ به نیاز روزافزون مشکلات شرکت ها و افراد در این زمینه برگزار می شود. در این رویداد متخصصین اظهارنامه نویسی به صورت حضوری و آنلاین به سوالات پاسخ می دهند.

اطلاعات رویداد :

  • تاریخ شروع :2023/01/05
  • زمان شروع:09:00
  • تاریخ پایان :2023/01/05
  • زمان خاتمه:12:00
  • تعداد شرکت کنندگان:200
  • مکان :آموزشگاه حسابداری اکسیر آموزش
  • وبسایت:http://example.com/

این رویداد را پیدا کنید :

X