دوره رایگان آمادگی مصاحبه شغلی

دوره رایگان مصاحبه شغلی آموزشگاه اکسیر آموزش
  • 2023/05/03 - 08:00
  • آموزشگاه فنی حرفه ای اکسیر آموزش

دوره رایگان آمادگی مصاحبه شغلی در آموزشگاه فنی حرفه ای اکسیر آموزش کرج برگزار می شود.

در این دوره یکروزه بایدها و نبایدهای حضور در مصاحبه های شغلی آموزش داده می شود. علاوه بر این که اطلاعات مفیدی درباره مهارت های اداری مورد نیاز به شما داده می شود.

اطلاعات رویداد :

  • تاریخ شروع :2023/05/03
  • زمان شروع:08:00
  • تاریخ پایان :2023/05/16
  • زمان خاتمه:11:00
  • تعداد شرکت کنندگان:200
  • مکان :آموزشگاه فنی حرفه ای اکسیر آموزش

این رویداد را پیدا کنید :

X